Rekrytering som skapar bättre affärsresultat

Objektiv, modern, kompetensbaserad / mekanisk rekrytering främjar kreativitet och innovation. Den leder dessutom till jämställdhet och mångfald.

När du vill vara säker på att rekrytera rätt medarbetare eller chef – vänd dig till oss. Vi har nästan 20 års erfarenhet av rekrytering och tillgång till verktyg i världsklass, samarbete med sveriges bästa researchers och bakar dessutom in vår affärskopplade personbedömning. Vi arbetar mekaniskt* med rekrytering vilket innebär att vi identifierar kandidaten med mest kompetens för jobbet. Vi arbetar synnerligen objektivt och helt utan kvotering – vilket leder till jämställdhet och mångfald.

Vår rekrytering skapar bättre affärsresultat för dig.

Vi kan bevisa hur vårt sätt att arbeta med rekrytering skapar bättre finansiella resultat för dig. Genom att jobba med verktyg och metoder med hög validitet att förutsäga framtida arbetsprestation lyckas vi identifiera och välja bort lågpresterare samt identifiera och aktivt välja högpresterare. Det skapar mer effektiva medarbetare och/eller chefer hos dig – som presterar mer. Ibland flera hundra procent mer. Det ser du på din bottenrad. Dessutom leder vårt sätt att jobba till mer jämställdhet och mångfald eftersom alla kandidater får lika möjligheter att visa sin kompetens för oss. Det leder till mer kreativitet, innovation och bättre finansiella resultat hos dig. Det har vi forskning på.

Så här går vi till väga i rekrytering

 • Affärskopplad personbedömning från ax till limpa.
  Hela vår rekryteringsprocess är designad för att vara objektiv i alla led. Vi identifierar vad det är som ska utföras hos dig och formulerar det som kompetenser och beteenden. Vi skapar en kompetensprofil och en tydlig uppdragbeskrivning så att det är glasklart vad vi letar efter och vilka de avgörande faktorerna för framgång är. Sen mäter vi det rakt igenom hela processen.
 • Research i världsklass
  I en värld av LinkedIn tror många organisationer att de kan sourca kandidaterna själva. I många fall håller vi med. När du gör jobbet själv ska du bara köpa vår affärskopplade personbedömning. Men ibland räcker inte det. Bara ungefär halva arbetsstyrkan i Sverige finns på LinkedIn. Våra researchers går den gamla goda vägen – de utför detektiv-jobbet på ett mer utförligt sätt. De kartlägger organisationer och branscher genom att nyttja sina nätverk. Rent konkret innebär det att de inte nöjer sig med LinkedIn. De ringer upp gatekeepers, ställer frågor, och nosar upp vem som sitter var och vad han/hon gör – så att vi hittar kandidaten som ännu inte har en tanke på att byta jobb.
 • Tester tidigt
  Forskning visar hur oerhört viktigt det är med tester och analyser tidigt i processen. Alla kandidater som uppfyller våra skall-krav får ett testpaket som är helt objektivt och hjälper oss med urvalet.
 • Djupa beteendeorienterade/kompetensbaserade intervjuer
  Vi har en stark intervjumetodik där vi hela tiden ber om exempel på situationer – precis de situationer som finns i det jobb vi rekryterar till. Vi vrider och vänder på de exempel som kommer fram – tills vi är övertygade om att kandidaten har den kompetens som krävs i jobbet.
 • Assessment Center inkluderat
  Vi nöjer oss inte med tester, analyser och djupintervju. Vi sätter slutkandidaten i ett Assessment Center så att han/hon handgripligen kan visa oss hur han/hon faktiskt gör på jobbet. Det ger oss inblick i hur kandidaten faktiskt kommer agera. Det ger dig konkreta observationer om vad han/hon gör bra och är stark på – men också inblick i de svaga sidorna så att du kan hantera dem. För det finns inga kompletta kandidater. Precis alla har sina svagheter. Fördelen med vårt sätt att jobba är att vi identifierar dessa – så att du kan vara förberedd och veta hur du ska agera för att säkra framgång.

Vill du veta mer om hur en riktigt professionell rekryteringsprocess ser ut? Kontakta oss så berättar vi utförligt. Efter det mötet kan du bestämma vad du vill göra själv och vad du vill lägga på oss. Vi är helt modulbaserade och kan skräddarsy uppdraget utifrån dina behov. Vi kompromissar inte med vår personbedömning – den är grunden till all framgång. Din framgång.

*Mekanisk rekrytering innebär att varje moment genom hela rekryteringen poängsätts. Det leder till bättre och mer välgrundade beslut och mer objektiv bedömning av kandidater. Det ger dig mer affärsnytta och högre validitet.