Personbedömning / Assessment

När du vill veta mer om en eller flera individer – då kan vi hjälpa dig. WE:ASSESS erbjuder marknadens vassaste personbedömning / assessment. Vi har tillgång till verktyg och metoder som få andra konsultbolag har.

En strikt affärskopplad personbedömning / assessment

På engelska kalls det assessment, på svenska personbedömning. Vi kallar vår personbedömning affärskopplad för att den är just det – kopplad till din affär, din verksamhet, det som ska göras. Vi tar inte bara reda på hur den person vi ska bedöma är och fungerar i största allmänhet. Vi tittar på det som ska göras och hjälper dig att definiera vad som ska utföras i rollen  – sen mäter vi hur väl personen mappar mot det.

För rekrytering eller för utveckling

Vanligast är att genomföra personbedömning / assessment inför ett rekryteringsbeslut. Du kanske har gjort en extern rekrytering – eller tittar på en intern kandidat – eller behöver en personbedömning utförd inför att planera successionsordningen. Vi kan hjälpa dig med ett objektivt, konkret beslutsunderlag och peka på var styrkor och svagheter sitter hos individen – så att du kan ta ett välgrundat och välinformerat beslut som säkrar framgång i rollen du vill fylla.

Alternativt så har du en eller flera personer i din organisation som du vill utveckla. Du kanske inte vet hur eller ens vad du ska göra för att utveckla din medarbetare – vad behöver han/hon egentligen? Vi kan ta reda på det och skapa en samsyn kring vilka behov som finns såväl som peka i en riktning på vad som skulle ge bäst resultat.

Så här går det till

Vi börjar med ett startmöte. Vi pratar igenom rollen personen är tänkt att fylla eller har. Utifrån det identifierar vi de avgörande kompetenserna i rollen och skapar en kompetensprofil. Kompetenser är alltså något som ska utföras / göras. En VD kan behöva utveckla en vision. En försäljningsdirektör kan behöva Inspirera och skapa relationer, en systemutvecklare kan behöva analysera, lösa problem osv. Vi hjälper dig definiera vad detta är – på ett sätt som går att mäta.

Utifrån tillgänglig tid och budget hittar vi ett bra genomförande med allt från enklare psykometriska tester till hela assessment center med simuleringsövningar.

Den eller de som ska bedömas behöver ge oss 40 minuter till en hel dag – allt beroende på hur djupt vi ska gå och hur säker du vill vara. Att jobba med simuleringsövningar är det få som kan – vi har tillgång till marknadens bästa simuleringsövningar. Vi har lång erfarenhet att jobba med assessment center metodik. Det ger klockrena observationer av en persons faktiska beteende på jobbet och i rollen. Psykometriska tester – exempelvis personlighetsanalys, motivationsanalys eller färdighetstester som t.ex. kan mäta logisk/abstrakt, verbal eller numerisk problemlösningsförmåga – tar dig en bra bit på vägen också. Vi hjälper och guidar dig.

Skalbar modell

WE:ASSESS har en skalbar lösning för personbedömning / assessment. Vi erbjuder det här:

  • Enskilda tester
    Vi administrerar allt, skickar ut tester online som kan fyllas i var som helst, samlar in resultaten och berättar vad vi ser.
  • Tester & intervju / 2nd opinion
    Vi kombinerar flera olika tester och analyser med en djupgående beteendeorienterad / kompetensbaserad intervju. Vi ber om konkreta exempel på situationer som vi vrider och änder på för att förstå vilken kompetens som är stark och vad som är svagare.
  • Assessment Center
    Under vanligtvis en hel dag genomför vi tester, analyser, simuleringsövningar med rollspel och djupgående beteendeorienterad/kompetensbaserad intervju där kandidaten får visa sitt beteende och hur han / hon faktiskt gör. Om du tänker dig att du skulle rekrytera ill ett fotbollslag så skulle du nog vilja se Zlatan spela fotboll och inte bara prata med honom innan du rekryterar, eller hur? Det är precis så vi jobbar i ett assessment center. Det räcker inte med att du säger att du kan spela fotboll. Vi sätter kandidaten på planen och ber honom / henne visa oss hur.

 

Kontakta oss idag så berättar vi mer.