Våra tjänster – Affärskopplad personbedömning

Affärskopplad personbedömning

Vi utesluter magkänsla och tittar på sann kompetens

Anta att du ska rekrytera de människor som kan kugga i er kultur och ta er verksamhet till önskat läge. Då är det lätt att stirra sig blind på kandidaternas meriter och tidigare förmåga att hantera sina arbetsuppgifter. Det kan tyckas logiskt men säger väldigt lite om individernas potential att bidra till er affär som helhet.

Det är här vår kvalificerade personbedömning gör skillnad. Den är alltid kopplad till din verksamhet och affär och avslöjar vad som är kritiskt för att en person ska kunna nå framgång i sin roll. Lika självklart klargör den vilka beteenden och vilken kompetens som krävs för att kunna göra jobbet och bli framgångsrik i just er verksamhet.

we:assess är specialister på affärskopplad personbedömning. Vi har nästan 20 års erfarenhet av personbedömning / assessment och hjälper dig skapa underlag för beslut som rör människor. Vi har jobbat med bolag i samtliga sektorer, stora som små. Våra kunder finns bland mjukvarubolag, investmentbolag, fastighetsbolag, industriella bolag, transportbolag, arbetsgivarorganisationer, kommuner, landsting, retail, media, tech, automotive, hälsa, leisure mm.

Affärskopplad personbedömning / assessment

Det är inte meriterna utan rätt beteenden och kompetens som banar vägen för framgång. Den vinnande formeln handlar om rätt mix av attityd, personliga kvaliteter och inre driv. Och de faktiska meriterna i en människas CV säger väldigt lite om de dimensionerna.

Av den anledningen borrar vi djupare i vår personbedömning för att hitta nycklarna till kandidatens fulla potential. För att hitta alla nyanser som formar talangen utgår vi från er affär och ser hur kandidatens personlighet, motivation, kompetens och beteenden kuggar i den. Därmed bidrar vi till väsentligt bättre beslut om människor – t.ex. när du rekryterar såväl som att vi kan skapa en solid grund för utveckling via coaching. Vi kan också hjälpa en individ att staka ut sin egen riktning genom karriärcoaching/karriärrådgivning eller outplacement.

Personbedömning med hjälp av ultramoderna psykometriska verktyg

Ett problem vid traditionell personbedömning (assesssment) är att den vanligtvis tar stöd av åldersstigna verktyg, ofta med rötterna i 1920- fler 1940-talet. Ja, du läste rätt. Förra århundradets första hälft.

90% av vår samlade kunskap om hjärnan baseras på de senaste 10 årens forskning. Därför ser vi hur stora kliv beteendevetenskapen tagit. För att luta upp våra analyser mot den nyaste vetenskapen jobbar vi med The Wave. Ett ultramodernt psykometriskt verktyg med osviklig prognosförmåga och kapacitet att förutspå framtida jobbprestation. I våra Assesment Centers jobbar vi också med simuleringsövningar i världsklass från Hudson R&D i Belgien. I klartext är vi ett av få konsultbolag i Skandinavien som har tillgång till dessa verktyg. Poängen är att Hudson och Savilles verktyg ger dig en affärskopplad personbedömning som få kan matcha i Sverige. Använd denna möjlighet för att ta rekryteringsbeslut. Eller lägg resultatet som grund för utvecklingsinsatser. Vi har en skalbar modell.

 

Våra tjänster

 • Assessment inför rekryteringsbeslut eller inför utveckling
  När du vill veta mer om en eller flera individer – då kan vi hjälpa dig. we:assess erbjuder marknadens vassaste personbedömning / assessment. Vi har tillgång till verktyg och metoder som få andra konsultbolag har. På engelska kalls det assessment, på svenska personbedömning. Vi kallar vår personbedömning affärskopplad för att den är just det – kopplad till din affär, din verksamhet, det som ska göras. Vi tar inte bara reda på hur den person vi ska bedöma är och fungerar i största allmänhet. Vi tittar på det som ska göras och hjälper dig att definiera vad som ska utföras i rollen  – sen mäter vi hur väl personen mappar mot det. En god grund för rekryteringsbeslut, inför utvecklingsprogram, utbildning och/eller coaching.
  Från enkla tester till Assessment Center med simuleringsövningar under en hel dag.
 • Rekrytering
  Objektiv, modern, kompetensbaserad / mekanisk rekrytering som främjar kreativitet och innovation och leder till bättre finansiella resultat. Vi kan bevisa det. Det skapar mer effektiva medarbetare och/eller chefer hos dig – som presterar mer. Ibland flera hundra procent mer. Det ser du på din bottenrad. Dessutom leder vårt sätt att jobba till mer jämställdhet och mångfald eftersom alla kandidater får lika möjligheter att visa sin kompetens för oss. Det leder till mer kreativitet, innovation och bättre finansiella resultat hos dig. Det har vi forskning på.Vi tar hand om hela eller delar av din rekrytering. Vi samarbetar ofta med andra rekryterare eller inhouse-rekryterare och kompletterar med vår personbedömning eller med andra delar i processen oavsett om du vill jobba med headhunting/search eller selection/urval.
 • Management Audit
  vi genomlyser ledningsgruppen eller ledande befattningshavare för att bättre förstå deras personlighet, drivkrafter och talanger.
 • Affärskopplad coaching – Rätt coach säkerställer “The perfect match”
  Varje individ har unika förutsättningar. Genom ett stall av coacher med olika inriktning kan vi hantera de delar som behöver utvecklas. Genom en strukturerad och affärskopplad personbedömning hittar vi snabbare till pudelns kärna och skapar insikt om varför det är som det är. Därför kan vi också snitsla en realistisk väg mot det mål som sätts upp. Vår process för coaching är kreerad för att skapa mätbara resultat och varaktig förändring. Vi kan utbilda chefer i coachande ledarskap, förhållningssätt och feedback för att ta ert ledarskap till en högre nivå.
 • Karriärrådgivning och outplacement
  Vi har lång erfarenhet av hur det funkar på andra sidan bordet i rekrytering. Vi kan hjälpa dig sätta mål för din karriär och lägga en plan för hur de ska nås på lång och kort sikt. Vr process är helt och hållet individanpassad och bygger på coaching och rådgivning. Ett upplägg där varje  program skräddarsys efter varje människas specifika förutsättningar. Vi ger individuell och skräddarsydd CV-konsulting och intervjuträning som görs one-to-one. I kombination med en individuellt vald coach säkerställer vi att våra deltagare når de mål de själva sätter upp. Lika självklart bidrar vi med kunskap om hur headhunters jobbar, hur man hanterat sociala medier och jobb-ansökningar etcetera.
 • Utbildning & seminarier
  Vi är specialister på personbedömning och kan mycket om framtidens rekrytering. Vi har blivit uppskattade föreläsare och utbildat hundratals chefer i ämnen som kompetensbaserad rekrytering, intervjuteknik, så kallad mekanisk rekrytering – och hur man ska jobba med tester och analyser, vad man ska tänka på i valet av verktyg, när de ska användas och hur marknaden ser ut.
 • Konsulttjänster
  Vi hjälper dig titta på din rekryteringsprocess och vässa den så att du själv kan göra bättre och mer effektiva rekryteringar.

 

Kontakta oss så berättar vi mer.